Under radaren

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er grayscale-bike-twitter-header.png

Spalten «Under radaren» handler om å fremheve filmer som det snakkes og skrives mindre om enn kvaliteten på filmverket tilsier. Det stilles ikke krav til obskuritet, men typisk kanoniserte filmer og vedtatte klassikere vil ikke være en del av spalten.